Welk perspectief kies jij?

“You can change your perspective on any experience by given it a positive and empowering meaning.”
― Mensah Oteh

Fotograferen betekent keuzes maken. Kiezen wat je wilt fotograferen en wat niet. Of je de foto iets wilt onderbelichten, juist wilt belichten of iets wilt overbelichten. Fotograferen is ook kiezen vanuit welk perspectief je het onderwerp wilt fotograferen. Dit kan vanuit een laag standpunt bij de grond zijn  (kikkerperspectief). Vanuit een hoger standpunt (vogelperspectief). Of vanuit ooghoogte. Geen één standpunt is de beste!  Het gaat erom welke compositie (perspectief) jou het meeste voldoening geeft, dus het gelukkigst.  Elk onderwerp wat je waarneemt blijft de moeite waard om vanuit verschillende perspectieven te ontdekken, omdat iedere omgeving en lichtomstandigheden per seconde en minuut kunnen verschillen.  In welke situatie jij je ook maar mag begeven, kies een perspectief die het meeste plezier en liefde voor jou geven.